Normal_werk_werken_werkzoekende_baan_ontslag

Sociaal geriaters mogen van zorgverzekeraars geen hoofdbehandelaar in de ggz meer zijn. De meeste sociale geriaters zijn daarom gedwongen met pensioen gegaan of zijn ander werk gaan zoeken. Dat meldt Skipr. 

Zorgverzekeraars geven de voorkeur aan een beperkt aantal hoofdbehandelaars en daar horen de sociaal geriaters niet bij. De meeste zorgverzekeraars erkennen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde niet als hoofdbehandelaar in de ggz. Alleen hoofdbehandelaars kunnen zelfstandig declareren.

Volgens Verenso, een vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, gaat om het zo’n zestig sociaal geriaters die benadeeld zijn door de maatregel. Velen zijn volgens de vereniging ontslagen of gedwongen met pensioen gegaan. Een aantal is in een andere hoedanigheid blijven werken en twaalf sociaal geriaters zijn begonnen met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Verenso heeft de Commissie hoofdbehandelaarschap in de ggz aandacht gevraagd voor de ‘benarde positie’ van de sociaal geriaters.

© Nationale Zorggids