Normal_focuscura_patientgebruiktthuismeten-klein

Hartpatiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen vanaf deze maand de beschikking over 'HartWacht', een 24-uurs telecardioloog op hun smartphone of tablet. Dit maakten Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en zorginnovatiebedrijf FocusCura vorige week bekend in een gezamenlijke verklaring tijdens de Europese eHealth Week in Amsterdam. Dat meldt FocusCura.

Patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen of cardiovasculaire problemen verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Regelmatig leidt dit tot spoedbezoeken aan de arts of in het slechtste geval de spoedeisende hulp. Samen met dr. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CNN ontwikkelde FocusCura  HartWacht. "Hartpatiënten van CCN kunnen hun eigen dossier al inzien", legt Dr. Tulevski uit. "Daar komt nu een speciale app bij, waarmee je vanuit huis zelf vitale waarden zoals bloeddruk, gewicht en ritmestroken kunt insturen via gekoppelde meetapparatuur. Is er iets aan de hand of voelt de patiënt zich onzeker, dan wordt CCN gewaarschuwd en is er mogelijkheid tot videocontact. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de patiënt direct terecht bij een van de lokale CCN-klinieken." 

HartWacht werkt op basis van de FocusCura apps ThuisMeten en BeeldBellen. Vanuit huis kunnen patiënten metingen als bloeddruk, gewicht en hartslag naar hun cardioloog sturen. Wijkt een meting af, dan gaat er direct een signaal naar de zorgverlener. Bij een verslechtering kan er meteen videocontact worden opgenomen via BeeldBellen. Ook wordt de gemeten data direct aan het CardioPortal toegevoegd, het online elektronisch patiëntendossier van CCN en heeft de patiënt toegang tot specifieke zelfmanagement informatie.

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen de zorg op afstand, evenals de hiervoor benodigde apps en thuismeetapparatuur, op medisch voorschrift vergoed. Zilveren Kruis en CCN willen ziekenhuisopnames en verergering van klachten bij patiënten in een vroeg stadium voorkomen. Hiervoor werken de CCN-cardiologen nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen. 

Zilveren Kruis was al langer op zoek naar mogelijkheden om eHealth grootschalig voor haar verzekerden mogelijk te maken, vertelt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop : "Wij juichen vernieuwing toe. Ons doel daarbij is de allerbeste patiëntenzorg faciliteren. Met HartWacht kunnen artsen vroegtijdig klachten opsporen en zo kunnen we een verergering voorkomen. En minstens zo belangrijk is dat patiënten een gerust gevoel hebben dat er iemand is die hun situatie kent en een oogje in het zeil houdt. Patiënten krijgen meer vrijheid en meer regie over hun eigen leven. Dat wil Zilveren Kruis graag voor veel meer verzekerden mogelijk maken." 

©Nationale Zorggids