Normal_scan_onderzoek

Zorgverzekeraars DSW en Zilveren Kruis hebben HollandPTC gecontracteerd voor protonentherapie. Deze relatief nieuwe vorm van bestraling komt hiermee beschikbaar voor ruim 4,5 miljoen verzekerden. Dat meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De verzekeraars contracteren HollandPTC voor een periode van 3 jaar, met als doel geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De ruim vier miljoen verzekerden van Zilveren Kruis en de 600.000 van DSW zijn nu verzekerd van deze nieuwe behandeling tegen kanker. DSW-directeur Chris Oomen: “DSW is gezond kritisch op nieuwe, dure technologieën in de gezondheidszorg. Maar we hebben 3 jaar geleden al gezegd dat als onze verzekerden dat écht nodig hebben, zij deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen. Ik ben blij dat met onze steun het protonencentrum er ook gekomen is.”

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve belasting. Hierdoor komt er minder straling in omliggend weefsel terecht, waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft bestraling met protonen voordelen. Marco van Vulpen, medisch hoofd van HollandPTC, en Florijn: “Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen én deze verzekeraars te onderzoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is."

Patiënten kunnen vanaf het najaar van 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, het LUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep. Ook zijn er besprekingen gaande met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUMC. Het aanbieden van protonentherapie gaat geleidelijk van start.

Naar verwachting zullen bij HollandPTC in Delft op termijn jaarlijks zeshonderd patiënten worden behandeld. Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naast HollandPTC in Delft, komt er ook een centrum voor protonentherapie in Groningen en later een in Maastricht. HollandPTC is ontstaan uit een samenwerking tussen het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. 

Door: Redactie Nationale Zorggids