Normal_martin_van_rijn_vws

Dat veel jongeren met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen geen plek kunnen krijgen in een zorginstelling noemt demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ongewenst. Iedereen heeft het recht op de passende zorg die hij of zij nodig heeft, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt Rijksoverheid. 

“De zorgkantoren hebben zorgplicht en proberen ook voor deze kleinere doelgroepen met zeer diverse en complexe problematiek voldoende zorgaanbod beschikbaar te hebben, maar niet in alle gevallen lukt dat snel, omdat soms heel specifiek maatwerk nodig is”, zegt Van Rijn. Hij gaat samen met zorgkantoren en andere partijen uitzoeken hoe het beter kan.

De zorgkantoren voeren op dit moment een actieplan uit, waarbij zij proactief te werk gaan door contact op te nemen met alle cliënten. Zo kunnen zij de zorgbemiddeling uiteindelijk verbeteren. Begin mei volgt er vanuit Zorgverzekeraars Nederland meer informatie hierover.

Van Rijn gaat ook in op een specifieke situatie bij zorginstelling ‘s Heeren Loo. Daar staan bijna 150 mensen op de wachtlijst die allemaal acute zorg nodig hebben. “Ik vind het zeer ongewenst dat mensen langer dan de afgesproken maximum wachttijden moeten wachten op een passende plek. De desbetreffende zorgkantoren zullen samen met ‘s Heeren Loo van geval tot geval moeten bekijken hoe het beste zo snel mogelijk aan de zorgplicht kan worden voldaan”, aldus de demissionair staatssecretaris.

Volgens Van Rijn ligt het probleem in ieder geval niet bij de financiële middelen. Geld voor deze zorg is beschikbaar, echter kunnen instellingen niet zomaar iemand plaatsen zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor. MEE NL schat dat het in totaal om zo’n vijfhonderd jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen gaat die op de wachtlijst staan. Van Rijn gaat samen met MEE, Ieder(in) en de zorgkantoren op zoek naar de beste aanpak om dit probleem op te lossen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids