Normal_geld_medicijnen

Door de komst van steeds meer dure geneesmiddelen, worden de zorgkosten per jaar behoorlijk opgedreven. Dit blijkt uit een analyse die NOS deed op de Horizonscan van Zorginstituut Nederland. In deze lijst staan geneesmiddelen waarover nog niet is besloten of ze worden toegelaten in de basisverzekering. Is sommige gevallen gaat het om middelen die al op de markt zijn, maar voor een grotere groep patiënten beschikbaar kan komen. De lijst kent vele dure medicijnen, waarvan ongeveer de helft meer dan twee ton per patiënt per jaar kost. Dit meldt NOS.

De minister van Volksgezondheid besluit of een middel daadwerkelijk wordt toegelaten tot de basisverzekering en verwerkt daarbij het advies van Zorginstituut Nederland. In de regel wordt daarbij gekeken naar de prijs van het middel in verhouding met de kwaliteit per gewonnen levensjaar van de patiënt. Op dit moment hanteert het Zorginstituut een grens van 80.000 euro per gewonnen levensjaar. De meeste middelen in de Horizonscan liggen ver boven dit bedrag, soms tot 500.000 tot 1.800.000 euro per jaar. Dit is het geval bij het duurste middel op de lijst Asfotase alfa, wat gebruikt wordt bij een erfelijke stofwisselingsziekte.

Doordat patiënten de middelen vaak voor de rest van hun leven moeten gebruiken, zorgt dit voor enorme kosten. Dit wordt voor het overgrote deel betaald uit ziekenhuisbudgetten. Met de komst van allerlei nieuwe medicijnen kan dit bedrag al snel oplopen tot 200 miljoen euro aan extra kosten, ook als de vraagprijzen en de patiëntenaantallen laag worden gehouden.

Op dit moment onderhandelt de minister van Volksgezondheid over het middel Spinraza, wat ingezet wordt bij kinderen met spinale musculaire atrofie (SMA). Dit geneesmiddel kost 500.000 euro per patiënt in het eerste jaar, en vervolgens nog 250.000 euro per jaar zolang de patiënt leeft. Ook Orkambi, tegen taaislijmziekte, kende een lange weg van onderhandelingen. Oud-minister Schippers van Volksgezondheid heeft uiteindelijk een akkoord bereikt met de fabrikant over de prijs, maar het exacte bedrag is niet bekend gemaakt.

Door: Redactie Nationale Zorggids