Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Aanbieders en verzekeraars kunnen makkelijker afspraken maken over e–health. Door digitale consulten, of telemonitoring van patiënten kunnen behandelaren vaker zorg op afstand bieden. Patiënten kunnen die zorg dan thuis krijgen en hoeven niet naar de arts of het ziekenhuis te reizen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regels voor e-health voor volgend jaar verruimd. Dat meldt de NZa. 

In de nieuwe Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 is per zorgsector op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn voor e-health en hoe deze bekostigd kunnen worden. Op die manier wil de NZa ontwikkelingen op het gebied van e–health stimuleren, zodat meer patiënten kunnen profiteren van veelbelovende innovaties. De NZa moedigt e-health aan die de zorg beter en betaalbaarder maakt voor de burger. In de Wegwijzer zijn ook een aantal goede voorbeelden opgenomen die zijn aangedragen door patiënten(organisaties), aanbieders en verzekeraars.

De NZa heeft aan huisartsen en zorgverzekeraars voorgesteld om per 2019 makkelijker digitale consulten te declareren. De prestaties telefonisch consult en e-mailconsult vervallen. Het maakt niet meer uit op welke manier de huisarts het consult met de patiënt organiseert, dat kan in de spreekkamer plaatsvinden, maar ook telefonisch, via de mail of op andere digitale wijze. In de medisch specialistische zorg zijn de regels voor telemonitoring gewijzigd. Daardoor kunnen specialisten het monitoren van patiënten op afstand makkelijker declareren.

In de Wegwijzer is een hoofdstuk opgenomen hoe zorgverzekeraars bij hun zorginkoop kunnen samenwerken om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken.

Door: Redactie Nationale Zorggids