Normal_handtekening_contract

HMC en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben meerjarenafspraken gemaakt voor de periode van 2018-2021 om bij de toenemende zorgvraag in de regio Haaglanden te kunnen zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede zorg zonder dat dit leidt tot onnodige kostenstijgingen. Dit meldt HMC. 

Vernieuwing van de zorg

HMC heeft al stappen gezet om de verwachte groei in de zorgvraag te kunnen opvangen door medisch specialisten in te zetten op de spoedeisende hulp. Hierdoor kunnen patiënten goed en snel worden geholpen en worden de wachttijden teruggedrongen. Verder wil HMC inspelen op de vraag om meer patiënten thuis zorg te bieden, onder meer via telemonitoring en beeldbellen voor begeleiding van mensen met een chronische aandoening. Ook dichterbij zorg leveren vanuit de huisartsenpraktijk zal worden uitgebreid, denk aan een gezamenlijk consult van medisch specialisten en huisartsen bij knie- of hartproblemen of echo’s bij buikklachten.

In gesprek met andere zorgverzekeraars

De overeenkomsten bouwen voort op afspraken die eind 2017 op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het vastleggen van meerjarenafspraken met de twee grootste verzekeraars in de regio Haaglanden biedt Haaglanden MC meer duidelijkheid over de financiële ruimte gedurende een langere periode. HMC is in gesprek met de andere zorgverzekeraars om ook met hen meerjarenafspraken te maken voor de periode 2019-2021.

Door: Redactie Nationale Zorggids