Normal_privacy__gegevens__internet__data__online

Met gewijzigde polisvoorwaarden dwingen zorgverzekeraars ongecontracteerde zorgaanbieders sinds begin dit jaar om de medische dossiers van hun cliënten af te staan. Dat is in strijd met de privacywet AVG, stelt thuiszorgaanbieder Overalzorg uit Eindhoven die hierover een brandbrief heeft geschreven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Zorginstituut Nederland, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), beroepsvereniging V&VN en de zorgverzekeraars zelf. Dit meldt Overalzorg.

Bovendien, zo zegt Overalzorg, gebruiken verzekeraars de medische dossiers van cliënten om indicaties tussentijds af te wijzen of aan te passen. “Daarmee gaan ze op de stoel van medici zitten die de indicaties hebben afgegeven. Dat is in strijd met de Zorgverzekeringswet.”

Sinds januari hebben zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden zo aangepast, dat ongecontracteerde zorgaanbieders hun cliënten opnieuw om een machtiging moeten vragen om zorg te mogen verlenen. Ook als die al jaren zorg ontvangen op basis van een eerder gestelde indicatie. Via die machtiging worden zorgaanbieders gedwongen de medische gegevens van cliënten via een zorgplan door te spelen aan de zorgverzekeraars. Zo kunnen zorgverzekeraars bepalen of de zorg wel nodig is. Dat terwijl de indicatie daarvoor al is afgeven door een bevoegd medicus. Zorgaanbieders die dit weigeren krijgen de zorg niet vergoed, aldus Overalzorg. 

Schending van privacy 

Volgens Overalzorg-directeur Mark Lemmens weten cliënten niet dat op deze manier hun privacy wordt geschonden. "Volgens de privacywet mag de geheimhouding niet zonder toestemming doorbroken worden. Op deze manier worden verzekerden onder druk gezet medische informatie af te staan aan de zorgverzekeraars,” aldus Lemmens.

Een gevolg van de nieuwe werkwijze is ook dat zorgverzekeraars massaal indicaties afwijzen. Op vragen van Lemmens antwoordde het Zorginstituut dat de indicatie voor thuiszorg van de verpleegkundige leidend is. Vragen stellen of een second opinion vragen is mogelijk, maar de verzekeraar kan niet op de stoel van de verpleegkundige gaan zitten en de indicatie afwijzen, aldus het instituut.

Zorgverzekeraar pest

Ook het tussentijds aanpassen van contracten is volgens Lemmens in strijd met de wet. De nieuwe regel dat de vergoeding ineens naar de rekening van de cliënt gaat en niet direct naar de zorgaanbieder, ziet hij als pesterij. De zorgondernemer heeft bewust geen contract met verzekeraars omdat die een omzetplafond instellen en willen bezuinigen op de zorg, ten koste van de cliënt.

Door: Nationale Zorggids