Normal_gehandicaptenvervoer

Ongeveer 90.000 patiënten hebben in 2017 gebruikgemaakt van de regeling ziekenvervoer om reiskosten naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling vergoed te krijgen via het basispakket. In totaal werd 106,8 miljoen euro gedeclareerd; gemiddeld 1.206 euro, oplopend tot enkele tienduizenden euro’s per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland naar het gebruik van de regeling. Rolstoelgebruikers vormen de grootste groep die actief van de regeling gebruikmaakt, gevolgd door kankerpatiënten, meldt Zorginstituut. 

Grote groep kankerpatiënten declareert niet

Kankerpatiënten die voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, kregen in 2017 het meest vergoed: 31,7 miljoen euro. Tegelijkertijd maakte 40 procent geen gebruik van de mogelijkheid reiskosten terug te krijgen. Van de 60.000 kankerpatiënten die in 2017 meer dan tien keer voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis moesten, declareerden 24.500 personen geen reiskosten via hun zorgverzekeraar. Met name korte reisafstanden werden minder vaak gedeclareerd dan lange.

Sinds 2018 is de regeling voor kankerpatiënten verruimd en krijgen zij ook het vervoer voor immuuntherapie vergoed. Met ingang van 2019 krijgt deze patiëntengroep ook vervoerskosten vergoed voor consulten, (na)controles en voor (bloed)onderzoek.

Rolstoelgebruikers en nierpatiënten

Rolstoelgebruikers vormen met 40.000 personen de grootste groep die actief gebruik maakt van de regeling ziekenvervoer. In 2017 declareerden zij voor in totaal 24,5 miljoen euro aan reiskosten. De groep overige patiënten die niet binnen een bepaalde diagnosegroep valt, declareerde in 2017 voor een totaalbedrag van 24,3 miljoen. Nierpatiënten declareerden in 2017 voor 22,2 miljoen euro.

Zorgmijden voorkomen

De regeling ziekenvervoer is bedoeld om te voorkomen dat mensen die veel zorg nodig hebben deze vanwege (te) hoog oplopende reiskosten gaan mijden. Iedereen die vanwege een chronische of ernstige ziekte regelmatig naar het ziekenhuis moet, kan via een beroep op de regeling (onder voorwaarden) reiskosten. Voor een aantal patiëntengroepen gelden deze voorwaarden niet: kankerpatiënten, mensen die nierdialyse nodig hebben, rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten en kinderen die intensieve zorg krijgen.

Door: Nationale Zorggids