Normal_stethoscoop_rekening

De SKGZ behandelt klachten van verzekerden over hun zorgverzekeraar. In 2018 behandelde de SKGZ 2.187 klachten en geschillen. Dit was 3 procent minder dan in 2017. De SKGZ ziet aan het einde van 2018 echter weer een stijging van het aantal klachten. Deze stijging zet zich voort in 2019. Zorgverzekeringslijn, het onderdeel van de SKGZ dat voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn, bereikte in 2018 3.444 professionals en 3.474 jongeren. Dit meldt SKGZ in een persbericht over haar jaarverslag.

Meeste klachten over zorgpremie

In 2018 is het meest bemiddeld in klachten over de zorgpremie. Gevolgd door klachten over medisch specialistische zorg en plastische chirurgie. Wat betreft de geschillen staat het onderwerp medisch specialistische zorg op één, gevolgd door premiezaken en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). 

Belangrijke rol zorgverzekeraars

De SKGZ doet in het jaarverslag een beroep op de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten namelijk bij de afhandeling van een klacht verwijzen naar de SKGZ. In 2018 gebeurde dit niet altijd. Dit is echter wel belangrijk. Om zijn recht te halen moet verzekerde immers wel weten dat hij bij de SKGZ terecht kan. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het schriftelijk bevestigen van uitkomsten van de interne klachtenprocedure aan verzekerde. Naar aanleiding hiervan heeft de SKGZ een aanbeveling gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland. De SKGZ vertrouwt erop in 2019 een verbetering te zien.

Door: Nationale Zorggids