Normal_euro_geld

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is momenteel in gesprek met diverse partijen over het vergoeden van elektriciteit voor patiënten die thuis mechanische ademhalingsondersteuning nodig hebben. De tarieven hiervoor zijn nog niet vastgesteld, maar in de tussentijd stelt Zilveren Kruis een vergoeding van 1,44 euro per dag beschikbaar. Dit meldt de zorgverzekeraar. 

De vergoeding voor elektriciteit is nieuw en daarom zijn er nog geen tarieven vastgesteld. Betrokken partijen hechten veel waarde aan het vaststellen van het juiste bedrag en zijn daarom hierover in gesprek. Meegenomen wordt onder meer het type apparaat  dat iemand gebruikt en hoeveel uren per dag dit apparaat in gebruik is.

In de tussentijd heeft Zilveren Kruis besloten om alvast met een tegemoetkoming van 1,44 per dag te komen. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Deze tussentijdse tegemoetkoming wordt aangepast zodra het definitieve bedrag is afgesproken. 

Door: Nationale Zorggids