Normal_portemonnee

Uit een nieuw onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat er binnen het bestaande toeslagenstelsel aanpassingen mogelijk zijn, maar dat daarvoor altijd een ‘prijs’ betaald moet worden. De problematiek is daarom maar beperkt op te lossen binnen het huidige stelsel. Dit meldt Rijksoverheid.

Het onderzoek bekijkt een aantal maatregelen. Die zijn gericht op het beter van dienst zijn van burgers, zorgen dat mensen minder toeslag hoeven terug te betalen of vlugger het bedrag krijgen waar ze recht op hebben. Verder verkent het stappen gericht op sneller constateren van veranderingen in de persoonlijke omstandigheden en het wijzen op het recht op toeslagen. Op al die gebieden zijn verbeteringen mogelijk, maar lossen die de problemen onvoldoende op.

Gerichtheid en tijdigheid

Ook zegt het onderzoek dat de problemen van het huidige stelsel van onder meer zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, de keerzijdes zijn van de beleidsmatige keuzes voor gerichtheid en tijdigheid. Met gerichtheid wordt bedoeld: het op de euro nauwkeurig uitkeren, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden. En ook dat de uitvoering plaatsvindt tegen zo laag mogelijke kosten.

Kosten voorschieten

Met tijdigheid wordt de voorschotsystematiek op basis van het actuele inkomen bedoeld, zodat huishoudens kosten niet hoeven voor te schieten. Het streven om toeslagen te richten op specifieke groepen, gecombineerd met het streven de toeslagen aan te laten sluiten op de actuele situatie, zorgt voor onzekerheid op het uiteindelijke recht op toeslagen.

Door: Nationale Zorggids