Normal_echo_zwangerschap_zwanger

Een zwangerschap brengt (soms) nogal wat zorg(kosten) met zich mee. Afspraken bij de verloskundige bijvoorbeeld, en na je zwangerschap heb je recht op kraamzorg. Wat zit er nu eigenlijk in je basispakket en waarvoor is het verstandig om je aanvullend te verzekeren? 

Vrouwen krijgen iedere zwangerschap slechts twee echo’s vergoed vanuit de basisverzekering. Dat zijn de termijnecho die rond de 12 weken wordt gemaakt en de 20-wekenecho die tussen de 19 en 21 weken wordt gemaakt. Overige echo’s worden alleen vergoed als je hiervoor een medische indicatie hebt. Verloskundige zorg valt niet onder het eigen risico.

NIPT en combinatietest

Counseling over prenatale screening wordt niet vergoed als er geen medische indicatie is. Ook de NIPT en combinatietest worden niet standaard door de basisverzekering betaald. Vrouwen met een medische indicatie krijgen de NIPT wel vergoed maar betalen hiervoor wel eigen risico. De basisverzekering vergoedt de combinatietest bij een medische indicatie, zonder bijkomende kosten. Wil je zonder indicatie toch screenen of afwijkingen? Dan betaal je voor de NIPT 175 euro en voor de combinatietest 165 euro. Soms zijn er aanvullende verzekeringen die vergoeding bieden voor de combinatietest.

Blijkt uit de NIPT of combinatietest dat er een mogelijke afwijking is? Dan betaalt de basisverzekering de invasievere vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Eigen bijdrage ziekenhuisbevalling 

Ziekenhuisbevallingen zonder medische noodzaak vragen een eigen bijdrage. Vrouwen krijgen per 2020 219 euro vergoed, maar moeten de rest zelf betalen. Ziekenhuisbevallingen met medische noodzaak of thuisbevallingen worden wel standaard vergoed vanuit het basispakket.

Eigen bijdrage kraamzorg

Wie in 2020 thuis gebruik wil maken van kraamzorg, betaalt hiervoor 4,50 per uur. Kraamzorg ontvangen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak, kost 18 euro bedrag uit eigen zak. Toch wordt er ook één en ander vergoed vanuit de basisverzekering: minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg wordt vergoed. Desalniettemin blijft de eigen bijdrage gelden. Gemiddeld betalen gezinnen hiervoor 215,60 euro voor. 

Aanvullend verzekeren: ja of nee?

Vaak raden experts het aan om ook in de aanvullende verzekeringsopties te duiken. Immers, dat kan eventueel in kosten schelen. Er zijn bijvoorbeeld aanvullende pakketten die vergoeding bieden voor ziekenhuisbevallingen zonder medische noodzaak. Ieder aanvullend pakket is anders, dus het is wijs om de verschillende mogelijkheden naast elkaar te leggen en te bekijken of de premie het waard is. Ook worden zwangerschapscursussen soms via een aanvullend pakket aangeboden, maar het is nog maar de vraag of het beter is om die 100 euro eenmalig te betalen of hiervoor een verzekering af te sluiten. Hetzelfde geldt voor kraamzorg: aanvullende verzekeringen kunnen extra kraamzorg vergoeden, waardoor de hoogte van de eigen bijdrage bijvoorbeeld flink lager wordt. 

Iedere situatie is anders, dus vooral in het geval van aanvullende verzekeringen is het aan te raden om veel te vergelijken en overzicht te maken van kosten zonder én kosten met verzekering. 

Door: Nationale Zorggids