Vertraging ICT-systeem CAK

Het ICT-systeem van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de verwerking van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen loopt nog meer vertraging op, blijkt uit een brief van minister de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Voor cliënten en gemeenten is er hierdoor nog steeds onduidelijkheid over de eigen bijdrage voor thuishulp en andere maatschappelijke ondersteuning. Dit meldt Skipr. 

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd hebben.

Het nieuwe ICT-systeem had eigenlijk op 1 januari in de lucht moeten gaan, maar eind vorig jaar werd al duidelijk dat deze deadline niet haalbaar was. Nu blijkt dat de deadline van 1 maart ook niet gehaald gaat worden. Volgens minister De Jonge is een aantal incidenten opgelost, maar is er meer uitval van berichten dan vooraf was voorzien. De Jonge: "Deze uitval wordt nu gedeeltelijk handmatig hersteld en zal de komende periode verder worden terug gebracht naar een acceptabel niveau om ook grotere volumes te kunnen verwerken.” 

Clienten krijgen stapelfactuur over nog langere periode

CAK zal doorgaan met de geleidelijke invoer maar duidelijk is dat de deadline van maart niet gehaald wordt. Met hulp van buitenaf word bekeken of het proces versneld kan worden. Cliënten zullen nu een stapelfactuur krijgen over een nog langere periode. Aangeraden wordt om hiervoor geld opzij te zetten zodat de rekening later alsnog betaald kan worden. Een betalingsregeling behoort ook tot de mogelijkheden. De Jonge: "Ik vind dit bijzonder vervelend voor cliënten en werk met CAK stap voor stap aan verbeteringen”. 

Gemeenten kunnen beëindiging of ingaan zorg nog niet bij het CAK melden 

De Jonge geeft aan dat als er meer duidelijkheid is over de planning, gemeenten worden geïnformeerd over de initiële aanlevering van de data van alle gemeenten. De Jonge: "Vanzelfsprekend wordt hierbij getracht de overlast voor gemeenten maximaal te beperken, onder andere door gemeenten de tijd te geven dit goed in te plannen. De VNG informeert gemeenten parallel aan deze brief over de huidige stand van zaken en hetgeen dit voor hun ingezetenen betekent”, aldus de minister. 

Door: Nationale Zorggids