De Jonge houdt regie over pgb-portaal

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil directe regie hebben over het nieuwe pgb-portaal. Het nieuwe systeem werd ontwikkeld omdat het oude portaal veel betalingsproblemen opleverde. Het nieuwe portaal kampt echter ook met veel storingen en vertragingen. Bovendien kost de vernieuwing veel meer dan gepland. De minister vindt daarom dat hij rechtstreeks moet kunnen ingrijpen en richt een regieorganisatie in onder zijn directe leiding. Dit meldt Skipr.

Volgens de minister moet op den duur een zelfstandig bestuur het pgb-portaal, ook wel pgb 2.0, gaan beheren, maar de situatie is daar nu nog te kwetsbaar voor. Het vertrouwen in het nieuwe pgb-systeem groeit, maar is nog “delicaat”, aldus de minister, en dus is het niet het moment om een nieuwe speler in te brengen.

De regieorganisatie onder leiding van De Jonge zal zowel de financiële kant als het zorgdomein van pgb 2.0 aansturen, omdat beide in feite een geheel vormen, zegt de minister. Het technisch beheer blijft in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Jonge wil er daarbij voor zorgen dat bij de SVB de rol van uitvoerder en beheerder niet door elkaar gaan lopen.

Door: Nationale Zorggids