Verminderde administratieve lasten bij ggz, farmacie en paramedische zorg

Zorgverzekeraars hebben afgesproken om voor nog een aantal sectoren de maximale controletermijnen te verkorten, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector wijkverpleging. Hiermee worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg.

Vanaf 2021 hanteren verzekeraars een maximale controletermijn van twee kalenderjaren voor de farmacie en paramedische zorg en een termijn van drie kalenderjaren voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit betekent dat er uiterlijk binnen die termijn een materiële controle gestart wordt. Materiële controles zien toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg. Zorgaanbieders moeten bij een materiële controle verschillende declaratiegegevens kunnen laten zien.

Door: Nationale Zorggids