Normal_geld

Venetoclax is een geneesmiddel voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie: een vorm van bloedkanker. Het middel kan een positief effect hebben op het verloop van de ziekte, maar er is nog weinig bekend over het effect op de algehele overleving en de kwaliteit van leven van patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert minister Tamara van Ark voor Medische Zorg mede daarom venetoclax alleen toe te laten tot het basispakket na onderhandeling over de prijs. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie in Nederland. Het Zorginstituut schat dat er ieder jaar ongeveer 194 patiënten behandeld kunnen worden met venetoclax. Patiënten worden ongeveer een jaar behandeld en de totale kosten per patiënt per behandeling bedragen 84.500 euro. De uitgaven aan het basispakket zouden daarmee 5,6 miljoen euro stijgen, wanneer dit medicijn in de plaats komt van de huidige behandeling.

Verdeling van samen opgebrachte premiegeld

Het Zorginstituut maakte met de beoordeling van venetoclax een ingewikkelde afweging. Wanneer we de kosten van dit medicijn samen betalen, dan kunnen we dat geld immers niet meer aan andere goed zorg besteden, aldus het adviesorgaan. Naast de onzekerheid over de overlevingswinst in relatie tot de kosten van dit medicijn, gaat de beoordeling ook om de verdeling van het premiegeld waar iedereen aan meebetaalt. Het Zorginstituut vindt het mede daarom gerechtvaardigd om voor het geneesmiddel een lagere prijs te bedingen. Het middel wordt namelijk ook al voor andere ziektebeelden vergoed, waardoor de fabrikant al deels gecompenseerd is voor de inspanningen die hij heeft moeten leveren om venetoclax op de markt te brengen.

Door: Nationale Zorggids