Normal_stethoscoop_rekening_factuur

Restitutiepolissen worden steeds duurder. Zo kost een gemiddelde restitutieverzekering in 2021 maar liefst 160 euro meer dan het overige aanbod van zorgpolissen. Het aanbod neemt dit overstapseizoen bovendien verder af, van 22 vorig jaar naar 19 nu. Dat blijkt uit een analyse van Zorgwijzer.nl. Met een restitutiepolis kies je als verzekerde zelf je zorgaanbieder en heb je altijd recht op vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief, zelfs als de zorgaanbieder geen contract heeft met je verzekeraar. Dit meldt Zorgwijzer.

In 2021 kost een restitutiepolis gemiddeld 6,14 euro per maand meer dan nu. De naturapolis is gemiddeld 4,86 euro per maand duurder geworden. De gemiddelde premie van een restitutie zorgverzekering komt uit op 133,27 euro. De overige zorgverzekeringen (natura- en combinatiepolissen) kosten volgend jaar gemiddeld 119,96 euro. Aan vrije zorgkeuze hangt dus een prijskaartje van ruim 13 euro per maand.

Trend laatste jaren

Het is een trend van de laatste jaren dat de premie van de restitutiepolis ieder jaar meer stijgt dan die van de naturapolis, blijkt wel uit de gegevens met de gemiddelde premies in de afgelopen jaren. Ook Koen Kuijper van Zorgwijzer herkent deze ontwikkeling. "Vroeger liftten restitutiepolissen mee op de inkoopcontracten van naturapolissen, wat goedkoper was. Vergoeding van een restitutiepolis kon voorheen zelfs op basis van het gecontracteerde tarief. Maar dit soort trucjes worden eigenlijk niet meer toegepast, door aanscherping van de regelgeving en kritiek van toezichthouder NZa. De kosten van de restitutiepolis zijn daarom hoger, wat verzekerden merken in hun premie."

Aanbod krimpt

Ook het aanbod restitutie zorgverzekering krimpt de laatste twee jaar. Zo biedt het concern ONVZ in 2021 geen restitutiepolis meer aan, maar een combinatiepolis. Deze wijziging geldt ook voor de onderliggende labels: PNOzorg en VvAA. Voor wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg heb je als ONVZ-verzekerde geen vrije zorgkeuze meer. Dat betekent dat er maximale vergoedingen gelden bij zorgaanbieders die geen contract hebben met ONVZ.

Door: Nationale Zorggids