Normal_pexels-negative-space-48604

Tot 1 februari 2021 konden verzekerden een nieuwe zorgverzekering afsluiten voor dit jaar. In totaal zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse van Vektis. Dat is 6,5 procent van de verzekerden en daarmee gelijk aan het overstappercentage van vorig jaar. Corona lijkt niet van invloed te zijn op de keuze die verzekerden maken ten aanzien van hun zorgverzekering voor 2021. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent. Dit meldt Vektis. 

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan in 2020.

Door: Nationale Zorggids