Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2020 kwamen er 2.661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met corona, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Vooral de betere vindbaarheid van de SKGZ draagt hieraan bij. Dit meldt SKGZ in een persbericht. 

In 2020 bemiddelde de SKGZ het meest in klachten over de zorgpremie, medisch- pecialistische zorg en het begin en einde van de zorgverzekering. Wat betreft geschilbeslechting waren de meest voorkomende onderwerpen het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb), medisch specialistische zorg en hulpmiddelenzorg.

Ten onrechte onverzekerd

De klachten over het begin en einde van de zorgverzekering zijn in 2020 bijvoorbeeld ten opzichte van 2019 nieuw in de top drie. Soms raken consumenten ten onrechte onverzekerd. Om dit te voorkomen, adviseert de SKGZ om iemand niet te snel uit te schrijven.

Daarnaast nam het aantal klachten over het pgb vv sterk toe. Veel van deze klachten kunnen voorkomen worden door een goede indicatiestelling. Het advies van de SKGZ is dat zorgverzekeraars bij twijfel over de indicatiestelling contact opnemen met de indicerend verpleegkundige. 

Door: Nationale Zorggids