Normal_normal_rechtspraak

Twee zorgondernemers uit Twente moeten samen 150.000 euro terugbetalen en zijn zorgverzekeraar Menzis zo’n 6 ton verschuldigd. De directeuren zouden geld dat bedoeld was voor de zorg in eigen zakken hebben gestoken. Onlangs besloot de rechter dat in ieder geval een voorschot terugbetaald moet worden, maar dit bedrag zal waarschijnlijk nog hoger uitvallen. Dit meldt RTV Oost. 

CareFree, die met name zorg verleende aan cliënten van Syrische en Irakese afkomst, heeft naast een schuld bij de verzekeraar en gemeente Enschede, ook schulden bij de Belastingdienst en bij uitkeringsinstantie UWV.  Losse procedures over de schulden bij Menzis en de andere schuldpartijen volgen nog.

Winstuitkering zonder winst

De directeuren moeten ook 16.000 euro per persoon betalen. Dit bedrag zouden ze onterecht als winstuitkering naar zichzelf hebben overgemaakt. Al vroeg in het jaar 2019 was het namelijk duidelijk dat het Twentse bedrijf geen winst zou maken. In totaal maakte zorgondernemer Lahdo 179.383 euro naar zichzelf over en deed haar vennoot Yousef hetzelfde met een bedrag van 196.383 euro. Volgens de rechtbank handelden ze hiermee onrechtmatig.

Het Twentse zorgbedrijf met commerciële inslag is in 2019 failliet verklaard. Er zou ongekwalificeerd personeel aan het werk zijn en de ingevulde uren op declaratieformulieren zouden afwijken van de werkelijkheid.

Door: Nationale Zorggids