Normal_stethoscoop_rekening_factuur

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van het dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari voert het een aantal wijzigingen door om passende zorg te stimuleren en aan te sluiten bij positieve ontwikkelingen in de praktijk. Dit meldt de NZa. 

De registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand is straks structureel toegestaan. Bij een intercollegiaal consult en medebehandeling verloopt het contact met de patiënt in principe face-to-face. Als het medisch verantwoord en noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van infectierisico’s, kan het contact ook op afstand plaatsvinden. In 2020 en 2021 was dit vanwege de corona-uitbraak tijdelijk toegestaan. Met de wijziging wordt de registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand nu structureel mogelijk.

Aanspraak PTED

De NZa heeft prestaties ontwikkeld voor de operatie percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). In november 2020 is deze operatie vanuit de voorwaardelijke toelating definitief aan het basispakket toegevoegd. De NZa heeft nu passende prestaties ontwikkeld voor deze behandeling voor lage rughernia en uitstralende beenpijn. Tot aan de introductie van deze tarieven op 1 januari 2022 mogen de prestaties voorwaardelijke toelating worden gebruikt.

13-wekenecho

Tot slot maakt de NZa per 1 januari 2022 de financiering van voorlichting over de 13-wekenecho bij zwangere vrouwen mogelijk. Sinds 1 september krijgen alle zwangere vrouwen deze echo vrijblijvend aangeboden als onderdeel van een nieuw bevolkingsonderzoek. Om zwangeren hierop te wijzen is goede voorlichting nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de NZa gevraagd om deze counseling 1 augustus 2021 in de bekostiging mogelijk te maken. Deze wijziging hiervoor wordt per 1 januari 2022 ingevoerd.

Beperkte wijzigingen tarieven

Er zijn slechts beperkte wijzigingen in de tarieven en alleen correcties doorgevoerd op de tarieven stamceltransplantaties en infertiliteit. Daarnaast is een kleine aanpassingen gedaan voor vijf dbc-producten en drie tarieven binnen de zorgproductgroep complex chronisch falen.

Door: Nationale Zorggids