Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering van DSW 127,75 euro per maand. Verzekerden betalen 3,25 euro meer dan dit jaar. Dit meldt DSW.

In 2022 nemen de zorgkosten naar verwachting sterk toe, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou hebben geleid tot een premiestijging van 7,50 euro per maand. Maar omdat verzekeraars de kosten van de coronapandemie deels vergoed krijgen, heeft dit geleid tot een positief saldo in 2021. DSW zet dit resultaat in om de premiestijging tot een bedrag van 3,25 euro per premiebetaler per maand te beperken.

Eigen risico DSW blijft 375 euro

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil de verzekeraar duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. De verzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Door: Nationale Zorggids