Normal_arts_medisch_professional

Zilveren Kruis heeft zestien Achterhoekse huisartsen overgenomen van Menzis. Deze groep artsen is hier niet blij mee, omdat de organisatie van chronische zorg en zorg voor ouderen hieronder gaat lijden. Voorheen vielen de artsen onder Menzis, maar die verzekeraar is de omgeving van Lochem niet meer preferent. Dit meldt Skipr.  

Volgens de huisartsen is er sprake van willekeur. Ze hebben het idee slechter af te zijn, omdat ze van Menzis extra financiering voor de ouderenzorg kregen. De gemeente Lochem en omstreken (deel van de Achterhoek) vergrijzen snel en daarom is die financiering daar heel belangrijk. Menzis is echter van mening dat die gemeenten geen kerngemeenten zijn. Via Zilveren Kruis krijgen ze veel minder financiering voor de ouderenzorg.

Financiering ouderenzorg

Zilveren Kruis werkt sinds 2022 met een nieuwe wijze van financiering, waardoor de vergoeding voor ouderenzorg en voor praktijkondersteuners veel lager uitvallen. Tegelijkertijd moeten de huisartsen en praktijkondersteuners dezelfde zorg leveren, maar of dat lukt is nog maar de vraag.

In 2019 besloot Menzis al om het contract met de zestien huisartsen te beëindigen, daarover zijn ze in 2021 geïnformeerd. Maar pas na de zomer van 2021 kregen de artsen de nieuwe berekeningen van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar zegt een eigen zorginkoopbeleid met eigen contractvoorwaarden te hebben, waarbij voor iedere contractant dezelfde voorwaarden gelden.

Door: Nationale Zorggids