Normal_operatie_operatiekamer_chirurg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt drie ziekenhuizen omdat ze een nieuwe behandeling voor artrose met een kniedistractor onjuist hebben geregistreerd en gedeclareerd. Alle instellingen hebben de overtreding inmiddels beëindigd. Dit meldt de NZa. 

De ziekenhuizen registreerden voor de nieuwe behandeling onjuiste zorgactiviteiten en declareerden deze daardoor als verzekerde zorg, terwijl de behandeling nu niet in de basisverzekering valt. Het Zorginstituut Nederland heeft recent geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat een kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Dat betekent dat de behandeling niet vanuit de basisverzekering vergoed kan worden.

Het Zorginstituut noemt de behandeling wel veelbelovend. Als er meer onderzoek van goede kwaliteit is gedaan, kan het Zorginstituut kniedistractie opnieuw beoordelen. Tot die tijd is het declareren van de behandeling als verzekerde zorg onrechtmatig en moeten instellingen de behandeling uit eigen middelen betalen of hierover overleggen met zorgverzekeraars. Samen kunnen verzekeraar en aanbieder een innovatieaanvraag indienen bij de NZa.

Gepaste maatregelen

Het kan zijn dat ook andere zorgaanbieders die deze behandeling uitvoeren deze verkeerd registreren en declareren. De NZa verwacht dat zij gepaste maatregelen treffen als dat zo is. Het is aan de zorgverzekeraars om te beslissen hoe om te gaan met declaraties die ten onrechte onder de basisverzekering zijn vergoed.

Door: Nationale Zorggids