Zorginstituut adviseert vergoeding van Mysimba voor mensen die GLI volgen

Het Zorginstituut Nederland adviseert vergoeding van het medicijn Mysimba voor behandeling van overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat het middel effectief is bij mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). En bij mensen met een BMI tussen 27 en 30 die aan een GLI deelnemen én een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen. De vergoeding geldt alleen voor deze twee groepen, omdat de werking van het middel bij hen is aangetoond. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Mysimba wordt gebruikt om het gewicht te verlagen als mensen met een caloriearm dieet en meer beweging niet genoeg afvallen. In Mysimba zitten 2 stoffen die op de hersenen werken. Bupropion verlaagt de activiteit van dopamine, waardoor de eetlust afneemt. Naltrexon vermindert de behoefte om te eten.

Vergoeding aangevraagd

De fabrikant van Mysimba heeft vergoeding aangevraagd voor twee groepen: mensen met een BMI van 30 of meer en mensen met een BMI tussen 27 en 40 én (risico op) een of meer ziekten die samenhangen met overgewicht, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapapneu of artrose.

Mysimba is een aanvulling op de GLI-programma’s die zijn erkend door het RIVM. Deze programma’s moeten zorgen voor een blijvende gedragsverandering en gezonde leefstijl op lange termijn. In de beoordeling heeft het Zorginstituut de combinatie van een GLI en Mysimba vergeleken met de combinatie van een GLI en een placebo. De conclusie van het Zorginstituut is dat bij mensen met overgewicht of obesitas de combinatie met Mysimba beter werkt dan de combinatie met een placebo. Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat met Mysimba 2 keer zoveel mensen 5 procent of meer afvallen, en bijna 3 keer zoveel mensen 10 procent of meer.

Bijwerkingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die Mysimba gebruiken veel last kunnen hebben van bijwerkingen, zoals misselijkheid, verstopping en duizeligheid. Hierdoor stopt de helft van de mensen tijdens de behandeling met het middel.

Mensen die na vier maanden gebruik minder dan 5 procent van hun oorspronkelijke gewicht zijn afgevallen, moeten stoppen met het middel.

Door: Nationale Zorggids