Normal_pexels-shvets-production-6975469

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een kostenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de herijking en indexering van de maximumtarieven voor de GLI leidt tot een significante stijging per 2023. Dit meldt de NZa. 

De GLI biedt gemotiveerde mensen met overgewicht of obesitas de mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Dit is heel waardevol omdat een gezonde leefstijl verergering van gezondheidsproblemen kan voorkomen of zelfs gezondheidsproblemen kan terugdringen. De GLI is daarmee een belangrijke vorm van preventieve zorg en essentieel voor de implementatie van passende zorg.   

Sinds de introductie van de GLI in 2019 groeit het aanbod en kunnen deelnemers op steeds meer plekken in Nederland terecht. Mensen die in aanmerking komen voor GLI betalen hiervoor geen eigen bijdrage omdat door het RIVM erkende zorgprogramma’s volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment zijn dat: Coaching op Leefstijl (CooL), SLIMMER, BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging (SSiB).

Kostenonderzoek

De maximumtarieven 2019-2022 zijn gebaseerd op een pilot met het zorgprogramma CooL in twee regio’s. De afspraken die twee zorggroepen en een zorgverzekeraar destijds hebben gemaakt over deze pilot vormden de basis voor de onderbouwing van de maximumtarieven bij de inwerkingtreding van de regelgeving per 2019. Sindsdien zijn de maximumtarieven jaarlijks geïndexeerd.

Omdat de NZa in de afgelopen jaren verschillende signalen heeft ontvangen dat de maximumtarieven voor de GLI niet kostendekkend zijn, is besloten om een kostenonderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de kosten en tijdsbesteding van aanbieders van de GLI en om te komen tot passende maximumtarieven. Aangezien de daadwerkelijke kosten en tijdsbesteding niet te meten zijn bij zorgaanbieders is ervoor gekozen om deze normatief te onderbouwen.

Herijking 28,71 procent

De resultaten van het kostenonderzoek leiden tot een herijking van de maximumtarieven voor de GLI met gemiddeld 28,71 procent. Deze significante stijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Zo is uit het onderzoek gebleken dat de integrale kostprijs per declarabel uur hoger is. Daarnaast is het aantal minuten indirect patiëntgebonden tijd hoger gebleken, zowel voor individueel consulten als groepsbijeenkomsten. Bovenop op de stijging als gevolg van de herijking komt de indexering.

Aan de hand van de resultaten van het kostenonderzoek en de berekening van de nieuwe maximumtarieven zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter in staat zijn om afspraken met elkaar te maken zodat de GLI in nog meer regio’s toegankelijk wordt. Hetzelfde geldt voor zorggroepen en uitvoerders in het geval van onderlinge dienstverlening bij hoofd- en onderaannemerschap.

Door: Nationale Zorggids