Steeds minder Nederlanders aanvullend verzekerd voor fysiotherapie

Fysiotherapie is voor een grote groep Nederlanders zeer noodzakelijke zorg, maar de sector staat voor een aantal uitdagingen, waaronder de bekostiging. Vanuit de basisverzekering is de vergoeding slechts zeer beperkt. Een deel van de 4 miljoen mensen dat niet aanvullend verzekerd is voor fysiotherapeutische zorg kan de zorg zelf betalen, maar een grote groep kan dat niet. Volgens ABN AMRO is de bekostiging van fysiotherapie een van de grootste uitdagingen, omdat de tarieven lang niet altijd door zorgverzekeraars worden vergoed. Zodoende komt zorg die door een fysio kan worden verleend bij een medisch specialist terecht, waardoor de zorg nog duurder wordt. Dit meldt ABN AMRO.

De komende jaren hebben steeds meer mensen fysiotherapie nodig. Het aantal mensen met chronische aandoeningen groeit en er is in Nederland sprake van dubbele vergrijzing. Tegelijkertijd is er veel uitstroom in de sector: 45 procent van de fysiotherapeuten die de sector in de afgelopen 3 jaar verliet, beoefende het beroep nog  geen 5 jaar. Zij ervaren gebrek aan toekomstperspectief en zien dat andere beroepen betere arbeidsvoorwaarden hebben. Een deel van hen kiest er vanwege de arbeidsvoorwaarden voor om in de tweede lijn aan de slag te gaan.

Zorg en preventie

Het aantal fysiotherapiepraktijken dat onderdeel is van een keten is vorig jaar verder gegroeid. Volgens ABN AMRO komt er hierdoor meer ruimte voor specialisatie en is er naast zorg steeds meer aandacht voor preventie. “Er worden praktijken en gezondheidscentra opgericht met en focus op een gezonde leefstijl, waarbij fysiotherapie één van de belangrijkste componenten is. Tegelijkertijd is een verschuiving van kleine naar grote praktijken zichtbaar”, aldus Charlotte van Laar, Sectorspecialist Medisch van ABN AMRO. Doordat grote praktijken meer samenwerking of onderdeel zijn van een gezondheidscentrum, is er meer aansluiting op de gehele zorgketen. Het grote voordeel voor patiënten is dat zij er voor verschillende vormen van zorg terechtkunnen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky