Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 afgeschaft. Er komt een belastingaftrek voor in de plaats die alleen bedoeld is voor mensen met lage inkomens. Dat meldt Klik.

De Wtcg is een van de regelingen die in het leven zijn geroepen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de extra kosten die zij moeten maken, bijvoorbeeld voor verwarming, vervoer en beddengoed. In principe kreeg iedereen die veel zorgkosten maakt, de tegemoetkoming de afgelopen vijf jaar automatisch op zijn bankrekening gestort, ook mensen die dat financieel niet nodig hebben. Ook bleek het voor te komen dat anderen die het geld goed kunnen gebruiken, het juist niet kregen. De Wtcg werd vijf jaar geleden als bezuinigingsmaatregel ingevoerd om de belastingaftrek van ziektekosten te vervangen.

Naast de Wtcg wil staatssecretaris Van Rijn (VWS) meer regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Ook de regeling waarmee chronisch zieken en gehandicapten worden gecompenseerd voor het eigen risico in de zorgverzekering wordt afgeschaft. Dit levert de overheid een besparing van zo'n 1,3 miljard euro op. Daarvan blijft 438 miljoen beschikbaar voor de belastingaftrek van structurele zorgkosten. Daarnaast krijgen gemeenten 268 miljoen euro als extra steun voor mensen met beperkingen.

Tijdens het kamerdebat over de afschaffing uitten meerdere partijen hun zorgen over chronisch zieken en gehandicapten die door de bezuinigingsmaatregelen in de problemen dreigen te komen. Volgens voorstanders van de maatregelen doen de tegemoetkomingsregelingen niet wat ze moeten doen en komt een groot deel van het geld terecht bij mensen die de compensatie eigenlijk niet nodig hebben. Zij verwachten juist dat maatwerk door gemeenten ervoor zorgt dat het geld terechtkomt bij mensen die dit echt nodig hebben.

© Nationale Zorggids