Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

Thuiszorginstelling Multi Maatzorg heeft de zorgverlening gestaakt. De vestigingen in Utrecht en Den Haag zijn gesloten en de cliënten zijn overgedragen aan andere zorgaanbieders. Daardoor is de aanwijzing van de staatssecretaris van VWS niet langer van kracht.

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf de staatssecretaris Multi Maatzorg in oktober 2013 een aanwijzing. De instelling voldeed niet aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Doordat Multi Maatzorg gestopt is met alle zorg, is de aanwijzing niet meer aan de orde.

De inspectie blijft de activiteiten volgen van de holding waaronder Multi Maatzorg valt. Mocht Multi Maatzorg haar zorgactiviteiten hervatten, dan toetst de inspectie opnieuw of de zorgaanbieder aan de voorwaarden van de aanwijzing voldoet.

© Nationale Zorggids