Normal_eenzaam

Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Vooral bejaarde mannen zijn eenzaam; een op de acht mannen ouder dan 75 jaar leeft in eenzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

In Nederland voelt vier procent van de mensen zich alleen. Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Bejaarde mannen (ouder dan 75 jaar) zijn duidelijk het vaakst eenzaam: twaalf procent tegen vijf procent van de bejaarde vrouwen. Het gaat hier alleen om ouderen die zelfstandig wonen; bewoners van instellingen of tehuizen zijn niet ondervraagd.

Sinds vorige week is de campagne ‘zorg tegen eenzaamheid’ in de langdurige zorg gestart, met als doel om zorgprofessionals alert te maken op eenzaamheid onder ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten. Daarnaast moet het zorgprofessionals aansporen om actie te ondernemen. Via de website zorgtegeneenzaamheid.nl verspreiden de betrokken partijen informatie om zoveel mogelijk professionals te bereiken.

Mensen die vinden dat ze een slechte gezondheid hebben, zeggen vaker dat ze eenzaam zijn dan mensen die hun gezondheid als goed bestempelen (zeventien tegen twee procent). Deze relatie is nog sterker bij bejaarden; twintig procent van de 75-plussers die hun gezondheid slecht vinden is eenzaam. Bij 75-plussers die hun gezondheid goed vinden is dit vier procent.

Wonen in een drukke stad of juist een dorp met sterke sociale controle maakt voor eenzaamheid geen verschil. Stedelingen en inwoners van kleine gemeenten zijn even vaak eenzaam.

© Nationale Zorggids