Logo_logo_vilans

Make a Move+ vergroot de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het preventieprogramma van Rutgers is hard nodig, want jongens met een LVB hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel als slachtoffer als dader. De Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft de interventie onlangs erkend als theoretisch goed onderbouwd. Dit meldt Stichting Vilans.

Make a Move+ is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor jongens met een LVB. Door onder meer positieve bekrachtiging richt de interventie zich op het bevorderen van gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid door het verbeteren van kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en attitude.

Kennis over wensen en grenzen

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat seksueel misbruik vier tot acht keer vaker voorkomt bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking dan bij hun normaalbegaafde leeftijdsgenoten. De grens tussen slachtofferschap en plegerschap blijkt diffuus bij jongens met een LVB. Zo zijn plegers vaak zelf ook slachtoffer geweest. Vaak beschikken ze over onvoldoende kennis over seksualiteit, wensen en grenzen, en de gebruiken en de gevaren van internet. Ook kunnen zij sociale situaties moeilijk inschatten en hebben zij moeite om intenties en emoties van anderen te begrijpen.

Ontwikkeld door Rutgers

De interventie is gebaseerd op eerder onderbouwde, erkende programma’s, namelijk: Make a Move, voor normaalbegaafde jongens, Girls’ Talk voor normaal begaafde meisjes en Girls’ Talk+, voor meisjes met een lichte verstandelijke beperking. Make a Move+ is in nauwe samenwerking met het veld ontwikkeld door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Acht trainingsbijeenkomsten 

Make a Move+ richt zich op de leeftijdscategorie van 14 tot 21 jaar oud. In acht bijeenkomsten van 90 minuten leren jongens in kleine groepjes onder meer over wensen en grenzen en hoe je op een prettige, respectvolle wijze met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks. De groep wordt begeleid door twee opgeleide trainers, waarvan in elk geval één man, die bekend zijn met de doelgroep. De opleiding wordt verzorgd door Rutgers.

Door: Nationale Zorggids