Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

Om problemen met hulpmiddelen zoals die er nu zijn écht aan te pakken, is een landelijk verbeterplan nodig. Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Wij Staan Op!, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer Patiëntenfederatie, zo meldt Ieder(in).

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten naar oplossingen te zoeken en heeft een Actieteam opgericht. Dit team, bestaand uit hulpmiddelenleveranciers, het ministerie en gemeenten, moet de problemen gaan oplossen die mensen nu hebben met hun hulpmiddelen.

Klachten verzamelen én oplossen

Ieder(in) vindt het goed dat het ministerie problemen serieus wil aanpakken, maar blijft kritisch. De klachten moeten niet alleen worden verzameld via het Actieteam, maar vooral worden opgelost. En met enkel het oplossen van bestaande klachten op korte termijn, zijn we er niet. Er moeten structurele maatregelen getroffen worden en snel. Daarom stuurt Ieder(in) een brief aan de Tweede Kamer. Daarin worden voor het einde van het jaar concrete maatregelen en een landelijk verbeterplan geëist. 

#regelhet

Consumentenprogramma Kassa (BNN-VARA) besteedde zaterdag 12 oktober uitgebreid aandacht aan alle problemen met hulpmiddelen. In het programma van 21 september riep Ieder(in) directeur Illya Soffer minister De Jonge van Volksgezondheid op om het nú te regelen. Deze uitzending had zoveel en zulke schrijnende reacties, dat de redactie van Kassa besloot een volledige uitzending aan de problematiek te weiden. Onder de noemer “#regelhet” presenteerde het een zwartboek met een selectie van honderd, van de bijna negenhonderd meldingen uit hun enquête. Dit zwartboek laat opnieuw zien dat mensen vaak maanden moeten wachten op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn, stelt Ieder(in). 

Door: Nationale Zorggids