Normal_bartim_us_overhandiging

Op dinsdag 29 oktober bood Bartiméus aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eindrapportage Zichtbaar in Werk aan. Aandacht voor deze groep is hard nodig: van de mensen in de beroepsbevolking die slechtziend of blind zijn in Nederland, heeft slechts een derde werk. Dit terwijl twee derde van de totale beroepsbevolking werkt. Dat moet én kan anders, aldus Bartiméus. 

In een pilot in arbeidsmarktregio’s zijn ervaringen opgedaan waaruit blijkt dat werkgevers kansen zien voor jongeren en daarbij ondersteuning zoeken. Zij zien kansen in reguliere functies, maar hebben hulp nodig bij het geschikt maken van het werk, de mogelijke belasting en belastbaarheid, informatie over de werkplekaanpassingen, de werkplekbegeleiding, werkvoorzieningen, regelgeving en goede voorbeelden.

Gespecialiseerde ondersteuning op maat

Gespecialiseerde ondersteuning op maat blijkt noodzakelijk. De huidige ondersteuning vanuit de arbeidsmarktregio’s sluit niet aan op wat jongeren nodig hebben. Bemiddelaars en klantmanagers vinden werkzoekenden met een visuele beperking een te kleine groep die te veel expertise vraagt. De voorzieningen zijn te duur om begeleiding (volledig) zelf uit te voeren binnen de eigen gemeente of regio. Professionals vragen daarom om één servicepunt waar alle informatie en advies, onderzoek en begeleiding naar werken met een visuele beperking beschikbaar is.

Kleine, maar versnipperde groep

Tot slot is het aantal jongeren en jongvolwassenen dat slechtziend of blind is zo klein en versnipperd over alle gemeenten, dat het belangrijk is dat iedere gemeenten zijn eigen groep ziet en kent. Jongeren weten nu vaak niet waar ze moeten zijn of wat ze kunnen verwachten.

Eén servicepunt

Voor jongeren én alle volwassenen met een visuele beperking beveelt Bartiméus gemeenten en regio’s aan om beter zicht te krijgen op mensen met een visuele beperking zonder baan, de toegang tot voorzieningen te vereenvoudigen en professionaliseren en om één servicepunt in te richten voor werken met een visuele beperking. 

Door: Nationale Zorggids
Foto: Bartiméus