Jeugd levenslange beperking Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer pleit Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, ervoor dat jeugd met een levenslange, levensbrede beperking los wordt gezien van jeugd uit probleemgezinnen. Volgens de organisatie hebben deze groepen kinderen tegengestelde behoeftes, maar vallen ze beide onder dezelfde wet. Op donderdag 9 april wordt jeugd met een beperking of ontwikkelingsachterstanden apart besproken in de Tweede Kamer. Dit meldt Ieder(in).

 

Volgens Ieder(in) sluit het hulpaanbod niet aan bij de behoefte van kinderen met een levenslange, levensbrede beperking. Eerder bleek al dat jeugd met een beperking binnen de Jeugdwet over één kam wordt geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Bij probleemgezinnen bestaat de hulp veelal uit ingrijpen om jeugd te beschermen. Maar voor kinderen die niet uit probleemgezinnen komen, is juist ondersteuning nodig. Ook ziet de organisatie dat gemeenten te weinig doen voor de intensieve zorg en ondersteuning van deze kinderen. Gezinnen zijn dan op zichzelf aangewezen, wat leidt tot overbelasting. Kinderen krijgen op die manier volgens Ieder(in) niet de zorg die ze nodig hebben. 

Jeugd met levenslange beperking behoefte aan meer respijtzorg

Als het aan Ieder(in) ligt, wijzen gemeenten gezinnen veel meer op de mogelijkheid tot respijtzorg. Dit is zorg die gezinnen kan ontlasten of ondersteunen. Volgens de organisatie gebeurt dit nu veel te weinig. Met deze zorg kunnen gezinnen juist op de lange termijn de zorg voor kinderen met een levenslange beperking volhouden. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: "Zware zorgtaken worden als normaal onderdeel van de opvoeding gezien. Een onjuiste ontwikkeling die zware druk zet op toch al overbelaste gezinnen en escalatie van de hulpvraag alleen maar verder in de hand werkt."

Aandacht voor hulpvraag van jeugd met levenslange beperking in brief aan Kamer

In de brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) aandacht voor de hulpvraag van kinderen en pleiten ze ervoor dat de grootte en behoeften van deze groep kinderen beter in kaart worden gebracht en dat het oprekken van de grenzen van gebruikelijke zorg en eigen kracht een halt toe wordt geroepen. Ook willen ze dat de inzet van respijtzorg en ondersteuning van (mantelzorgende) ouders wordt vergroot en dat het ‘gewone leven’ voor jeugd met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsstoornissen wordt versterkt. Voor het overleg in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) steun van belangenorganisatie Per Saldo.

Door: Nationale Zorggids