Normal_pexels-ivan-samkov-8127503

Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen het ministerie van Volksgezondheid en andere partijen hebben geleid tot een landelijk normenkader en actieplan dat de toegang, levering, het onderhoud en de reparatie van hulpmiddelen moet gaan verbeteren. Belangrijk daarin is dat het advies van de ergotherapeut of revalidatiearts vanaf nu leidend is bij het hele proces van het toekennen tot het ontvangen van een hulpmiddel, meldt Ieder(in). 

Eind september hebben alle partijen hun handtekening gezet onder het normenkader, zodat de invoering ervan nu kan beginnen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat achter het kader en doet haar best om te zorgen dat alle 350 gemeenten in Nederland hun handtekening gaan zetten onder de afspraken, laat programmamaker Marijke Hempenius van Ieder(in) weten. Momenteel hebben 25 gemeenten zich aan het normenkader verbonden en de VNG verwacht dat dit aantal snel stijgt.

Normenkader is geen wet

Hoewel het normenkader geen wet is en gemeenten dus niet verplicht zijn om dit te volgen, ziet Hempenius wel veel goede intenties. Ook stelt ze dat de opzet van het kader en actieplan geheel in lijn zijn met de opdracht van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en volgt daarmee dus precies de wet. Het normenkader past ook precies binnen het VN-Verdrag Handicap. 

Ieder(in) monitort

Ieder(in) zal monitoren of het normenkader daadwerkelijk wordt toegepast. De verstrekking van hulpmiddelen zal niet in één keer verbeteren, is de verwachting, maar de wil is er bij alle partijen om te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids