Normal_doctor-working-with-laptop-at-office-2022-02-02-04-48-48-utc

Niet de Artsen Verstandelijk Gehandicapten of specialisten ouderengeneeskunde moeten zoeken naar crisisbedden, maar zorgaanbieders. De beroepsverenigingen van beide artsengroepen roepen hun collega’s op te stoppen met het zoeken naar deze bedden. Ook willen Verenso en de Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) dat de Wet verplichte ggz en Wet zorg en Dwang weer onder één regeling vallen. Dit meldt Skipr.

Artsen VG en specialisten ouderengeneeskunde zijn momenteel veel tijd kwijt aan het zoeken van crisisbedden terwijl dat niet in hun takenpakket zit. Ze vervullen dan wel een rol binnen de regionale crisisdiensten, maar de verantwoordelijkheid voor het zoeken van bedden ligt bij de zorgaanbieders. Zij moeten in samenwerking met crisisregisseurs of andere functionarissen zo snel mogelijk het juist bed bieden. Artsen moeten het ernstig nadeel en de mogelijke diagnose PG of VG inschatten. Ook is het aan hen om te besluiten of een patiënt gedwongen opgenomen moet worden.

Randvoorwaarden

“Belast artsen niet met het regelen van randvoorwaarden, maar regel de randvoorwaarden zodat artsen bij onvrijwillige zorg goede, patiëntveilige zorg kunnen blijven leveren”, zo luidt de oproep van de NVAVG. Als het aan die vereniging en Verenso ligt, komen ook de Wet zorg en Dwang en Wet verplichte ggz weer onder een regeling te vallen, zodat knelpunten eindelijk verholpen kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky