Normal_rolstoel__beperking__handicap

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met verruiming van artikel 1 van de Grondwet, komt er voor belangenbehartiger Ieder(in) een einde aan de lobby die zeker 12 jaar duurde. Volgens directeur Illya Soffer is dit historisch nieuws. In de Grondwet komt nu ook een verbod op discriminatie op grond van handicap. In discriminatiezaken moeten rechters een handicap nu meewegen en de overheid is verplicht handicap als toets mee te nemen in de ontwikkeling van wetten en regels. Dit melden Skipr en Ieder(in). 

Op dit moment hebben mensen met een beperking in hun dagelijks leven nog te vaak last van discriminatie en uitsluiting. Doordat artikel 1 in de Grondwet nu wordt uitgebreid, zorgt dat ook voor meer noodzakelijke bewustwording voor en toegankelijke samenleving voor iedereen, aldus Soffer.

“Een verankering in de Grondwet betekent ook een garantie dat over vijftig of honderd jaar mensen met een handicap van hun rechten kunnen genieten. Ook als de politieke of maatschappelijk wind overhoopt draait.”

“Handicap” nummer 1 grond van discriminatie

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat mensen met een beperking of chronische aandoening forse achterstanden hebben in de volle breedte van hun dagelijks leven. Zo valt in de schaduwrapportage VN-verdrag te lezen dat de positie van mensen met een beperking is verslechterd sinds de invoering in 2016. Ook de jaarrapportages van het College van de Rechten van de Mens laten zien dat er nog veel moet gebeuren om meedoen op voet van gelijkheid ook echt te realiseren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky