Financiële diensten niet voor iedereen toegankelijk door digitalisering

Lang niet iedereen kan meekomen met de steeds verdergaande digitalisering van financiële producten en diensten. Daarvoor waarschuwt de AFM, de toezichthouder op de financiële markten. Dat meldt ANBO.

De AFM vindt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen ervoor moeten zorgen dat ook mensen die niet of beperkt digitaal vaardig zijn toegang hebben tot financiële producten en diensten. Volgens de toezichthouder hebben de financiële bedrijven niet altijd zicht op de minder digitaal vaardige klanten en is dat wel nodig. De AFM roept op tot onderzoek onder deze groep.

Harde cijfers

Het zijn met name ouderen, praktisch opgeleiden en laaggeletterden die niet of minder digitaal vaardig zijn. Maar harde cijfers over hoe groot de groep precies is, zijn er volgens de AFM niet.

Uit onderzoeken die zijn gedaan komt naar voren dat tussen de 79 en 88 procent van de bevolking zich digitaal vaardig noemt. Toch is het werkelijke cijfer waarschijnlijk lager, met name doordat de onderzoeken via online vragenlijsten zijn gehouden. Mensen die niet digitaal vaardig zijn, zullen niet snel meewerken aan zo’n onderzoek.

Uitgebreide reactie

ANBO en andere maatschappelijke organisaties zitten regelmatig om tafel met onder andere DNB (De Nederlandsche Bank), de banken en de detailhandel om te praten over het betalingsverkeer. Ook de toegankelijkheid van betaaldiensten komt vaak ter sprake.

Door: Nationale Zorggids