Normal_carola-schouten-2__1_

In een brief die demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde laat zij onder andere weten dat gemeenten meer geld krijgen voor beschut werk. Dit meldt Rijksoverheid.

Het is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is er beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die alleen in een 'beschutte' omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Meer kansen creëeren

Demissionair minister Schouten wil ervoor zorgen dat er meer van deze banen komen. Daarom zet zij concrete stappen richting verbetering. In een brief aan de Kamer kondigt de demissonaire minister een investering van structureel 64,7 miljoen euro aan voor beschut werk. Dit betekent dat gemeenten per 2024 een aanvullend bedrag van 2.157 euro per beschutte werkplek ontvangen.
 
Daarnaast presenteert Schouten een uitgebreid maatregelenpakket waarmee zij beschut werk op korte termijn verder wil stimuleren en heeft de demissonaire minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten een extra inspanning leveren om de achterstanden die er zijn op de doelstelling van beschut werk in te lopen.

Uitdagingen

De afgelopen maanden is er extra aandacht geweest voor de sociaal ontwikkelbedrijven. Demissonair minister Schouten liet donderdag weten voorstellen uit te werken waarmee zij gemeenten in 2024 tegemoet wil komen bij de (financiële) uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Hiervoor wordt in 2024 een budget van in totaal 63,9 miljoen euro extra beschikbaar gesteld op de begroting van het ministerie van SZW. Hierover zal zij de Kamer in het najaar verder informeren.
 
Door: Nationale Zorggids