Normal_ggz__forensisch__kliniek

Patiënten in de forensische psychiatrie hebben vaker dan gemiddeld slaapproblemen. Die kunnen een rol spelen bij het ontstaan van agressie en grensoverschrijdend gedrag, concludeert Jeanine Kamphuis. Zij onderzocht patiënten en deed gedragsexperimenten met ratten. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). 

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: na een te korte nacht ineens uit je slof schieten. Slaaptekort of een slechte slaapkwaliteit kunnen ons gedrag beïnvloeden. “Toch was er in de psychiatrie tot voor kort weinig aandacht voor slaap”, vertelt forensisch psychiater Kamphuis. Terwijl wel het vermoeden bestond dat patiënten uit de forensische psychiatrie bovengemiddeld aan slaapproblemen lijden.

Daarom ging Kamphuis tijdens haar opleiding tot psychiater via de onderzoeksgroep van de Forensische Psychiatrische Kliniek Assen op zoek naar de relatie tussen slaap en agressie. Zij inventariseerde het slaapgedrag van de patiënten en de zelf gerapporteerde agressie. Daarnaast vroeg zij ook de behandelaars de agressie te beoordelen en keek zij naar eventuele incidenten met de patiënt. "Op die manier hadden we naast de zelfrapportage ook meer objectieve schattingen van de agressie. Dat ontbrak in de paar studies die er tot nu toe zijn geweest bij vergelijkbare groepen."

Kamphuis vond een duidelijk verband tussen slaapproblemen en agressie. Wel is de interpretatie lastig: "We kunnen niet met volledige zekerheid zeggen dat slaapproblemen de agressie veroorzaken. Agressief gedrag zou bijvoorbeeld ook slaapproblemen kunnen veroorzaken."

Kamphuis deed ook experimenteel onderzoek met ratten. "Net als bij mensen heb je agressieve en minder agressieve ratten. Wij wilden weten hoe die reageren op slaaptekort." De agressie bleek hierdoor niet toe te nemen, maar Kamphuis zag wel een effect in een experiment dat de ‘impulscontrole’ onderzocht.

In dit experiment kregen de ratten een bolletje voedsel wanneer zij op een pedaal trapten, maar alleen als dat met minimaal 30 seconden tussenpoos gebeurde. Ratten met slaaptekort bleken daar veel minder goed in. "De impulscontrole bevindt zich in de prefrontale cortex. Die remt de amygdala, het emotiecentrum van het brein. En we weten uit eerder onderzoek dat de prefrontale cortex bij mensen na een nacht zonder slaap minder goed functioneert." Vervolgonderzoek kan mogelijk de moleculaire mechanismen ophelderen die hierbij een rol spelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids