Normal_vrouw__rekenen__studeren__financieel__moeder__zorgen__studie

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Uit cijfers van Hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder ruim drieduizend studenten, blijkt dat bijna 70 procent vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Bij meer dan 14 procent van de studenten  zijn zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zelf geeft 37,5 procent aan met psychische klachten te kampen. Het netwerk Studentenwelzijn, waar dertig partijen deel van uitmaken, hebben hiervoor een actieplan opgesteld. Dat meldt Windesheim. 

In het actieplan staan vijf pijlers die moeten worden uitgevoerd om een aanzienlijke verbetering van het studentenwelzijn in het hoger onderwijs te bereiken. En dat blijkt hoog nodig, zegt Windesheim. Studenten ervaren namelijk niet alleen in toenemende mate prestatiedruk vanuit het onderwijs, maar ook van bijvoorbeeld social media. Dit leidt tot een toename in stress, angststoornissen, burn-outklachten. Studenten gebruiken hierdoor ook nog eens vaker amfetaminen en Ritalin, ook zonder adhd.

Op basis van het onderzoek op Windesheim blijkt dat 18 procent van de onderzochte studenten een matig tot hoog risico op suïcide heeft. “Gelukkig beoordeelt de meerderheid van de studenten hun eigen gezondheid als ruim voldoende. Zij voelen zich gesteund door medestudenten en familie en voelen zich thuis bij onze onderwijsinstelling. Ze zijn ook zelfverzekerd”, aldus Rutger Kappe, lector Studiesucces bij Hogeschool Inholland en mede-initiatiefnemer van het netwerk Studentenwelzijn. Zonder stress meer succes? “Daar lijkt het wel op”, aldus Kappe. De eerste voorlopige resultaten bij Inholland en Windesheim laten zien dat van de studenten met veel stressklachten (waaronder futloosheid, angstgevoelens, piekeren, slaapproblemen) rond de 40 procent overweegt te stoppen met de opleiding en twee keer zo vaak studievertraging oploopt.

De vijf opgestelde pijlers zijn: het creëren van bewustzijn, zorgen voor binding en een veilig studieklimaat, preventie en vroege herkenning van problematiek, aandacht voor professionalisering van docenten en studiebegeleiders en het zorgen voor een voldoende hulpaanbod. 

Door: Redactie Nationale Zorggids