Akkoord over noodzakelijk loonsverhogingen sociaal ontwikkelbedrijven

Cedris, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in sociaal ontwikkelbedrijven (cao Sociale werkvoorziening en cao Aan de slag). Het Rijk wil gemeenten hier geen extra geld voor geven en daarom hebben de partijen gekozen voor een oplossing die de ergste knelpunten voor nu oplost. Dit meldt Cedris.

Volgens Cedris houdt dit in dat het eenmalige bedrag, dat eigenlijk de tekorten bij de sociale ontwikkelbedrijven moet opvangen, nu wordt ingezet voor fatsoenlijke beloning van werknemers. “Dit maakt duidelijk hoe urgent de situatie van onze werknemers is. Dit vraagt natuurlijk om een structurele oplossing, waarvoor politiek Den Haag nu eindelijk eens verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt voorzitter Mohamed el Mokaddem van Cedris.

Reiskostenvergoeding beide cao’s

De reiskostenvergoeding gaat vanaf 1 januari 2024 omhoog van 10 naar 21 cent per kilometer. Dit geldt voor de cao Sociale werkvoorziening en de cao Aan de slag. Werknemers die per 1 december 2023 in dienst zijn, krijgen als compensatie voor de gemaakte reiskosten van dit jaar eenmalig een bedrag van 75 euro.
In de cao Aan de slag worden de salarisschalen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 aangepast. Werknemers die hierin vallen gaan iets meer verdienen. Ook krijgen zij een eenmalige uitkering van 500 euro bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Voor de cao SW geldt dat de aanvullende afspraken gelden tot en met 2025. Ook werknemers die onder deze cao vallen, krijgen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 een salarisverhoging. Vanaf 1 januari 2024 gaan de loonschalen boven de wet minimumloon structureel met 50 euro omhoog.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky