Normal_copyright_stockfreeimages_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress

De toenemende werkeloosheid door de economische crisis en onzekerheid over het maken van keuzes leiden ertoe dat steeds meer jongeren aankloppen voor hulp bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat wordt gesignaleerd door deskundigen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Veel jongeren raken gestrest door de hoeveelheid aan keuzes die zij moeten maken. Philippe Delespaul, hoogleraar Innovaties in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht: 'Jongeren zijn op zoek naar een studie of werk. Iedereen heeft een bepaalde kwetsbaarheid voor psychiatrische problemen. Stress verergert dat. Als er meer keuzes te maken zijn, komen psychische problemen eerder tot uiting.' De toenemende werkloosheid is voor velen een 'trigger', stelt de hoogleraar. Jonge mensen moeten door de verslechterde Nederlandse economie andere keuzes maken. 'En dat maakt hen nog onzekerder over hun toekomst.'

Het aantal kinderen tot achttien jaar dat psychische hulp krijgt is sinds 2009 jaarlijks met gemiddeld 8,5 procent gestegen. Dat is veel meer dan bij volwassenen en 65-plussers, waar de toename respectievelijk 5 en 3,8 procent is. In totaal krijgen nu zo'n 166 duizend jongeren psychische of psychiatrische hulp. Veel van hen zitten in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 18 jaar.

Ilone Kleijberg van de Haagse zorginstelling De Jutters komt in de dagelijkse praktijk veel jongeren tegen die lijden onder keuzestress. 'Jongeren moeten tegenwoordig veel meer dan vroeger en krijgen door internet meer informatie te verwerken. Ze hebben zo veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd worden de jaarcontracten van hun ouders bijvoorbeeld niet verlengd. Kunnen ze dan nog wel studeren? Vooral jongeren met een psychiatrische aandoening worden door die keuzestress extra belast en hebben hierdoor intensievere zorg nodig.'

Directeur van de vereniging voor psychologen NVVP Judith Veenendaal vreest dat veel van die jongeren straks geen hulp meer krijgen. Het kabinet bezuinigt op de geestelijke gezondheidszorg, waar het vorig jaar 5,7 miljard euro aan kwijt was. Hoewel de jeugdzorg grotendeels wordt ontzien, krijgen jongeren met 'lichtere problemen' volgens Veenendaal straks geen hulp meer als gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg aan jongeren. Gemeenten moeten het doen met minder geld. Veenendaal: 'Als iemand zo gestrest is dat hij bushokjes in elkaar trapt, wordt hij nog wel geholpen. Maar wat gebeurt er met kinderen met stille problemen?'

© Nationale Zorggids