Normal_jongeren

(Novum) - Ondanks een stijgend aantal pleeggezinnen blijven voor puberende pleegkinderen wachtlijsten bestaan. Veel pleegouders hebben liever jonge kinderen omdat ze denken dat die gemakkelijker meedraaien in hun gezin, zegt vicevoorzitter Mark Bent van Jeugdzorg Nederland zaterdag in het AD.

De pleegzorg zoekt momenteel 1750 nieuwe pleegouders om tieners een thuissituatie te bieden. Sinds 2000 is het aantal kinderen dat in een pleeggezin woont ruim verdubbeld. Vorig jaar woonden meer dan twintigduizend kinderen bij zestienduizend pleeggezinnen.

Ouders zouden vrezen dat de komst van een puber problemen geeft. "Juist voor tieners is het belangrijk om in een vervangend gezin op te groeien, zegt Bent in de krant. "In een pleeggezin hebben ze de kans zich te hechten aan een ouderpaar en krijgen ze meer individuele aandacht."

Pleegzorg Nederland plaatst kinderen liever in een gezin dan in een jeugdinstelling. Daar zouden ze te veel mensen om zich heen hebben en zijn ze omringd door kinderen met een problematische achtergrond. "Er is weinig vastigheid", zegt Bent in de krant. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen wijst er in de krant op dat kinderen in een tehuis sneller ontsporen dan in een pleeggezin. In een tehuis hebben jongeren steeds wisselende begeleiders, waardoor ze meer op zichzelf zouden zijn aangewezen.