Normal_zorgleerling

Het voortgezet onderwijs in de regio Eindhoven Kempenland gaat opnieuw bezwaar maken bij staatssecretaris Dekker van Onderwijs tegen de landelijke bezuinigingen. Volgens de scholen wordt de regio in de bezuinigingsplannen onevenredig hard geraakt. De begeleiding van zorgleerlingen zal onder druk komen te staan, vrezen zij. Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

De Brabantse regio telt relatief veel leerlingen met een autistische stoornis, maar in de bezuinigingen die de overheid wil doorvoeren wordt hier geen rekening mee gehouden. 'Dekker luister niet naar onze argumenten, evenmin als zijn voorganger', zegt Martin van den Berg, voorzitter van de samenwerkende scholen in en rond Eindhoven. 'Hij spreekt van iets meer leerlingen met autisme maar in onze regio zijn er vijf keer meer dan in de rest van het land.'

Staatssecretaris Dekker wil vasthouden aan de geplande bezuiniging van in totaal 4,2 miljoen euro voor de regio. 'Daarmee bezuinig je een hele school weg', zegt Van den Berg. 'Dat bedrag komt neer op zo'n zeventig voltijds leerkrachten. Dan heb je het over honderden leerlingen.' De samenwerkende scholen roepen Dekker op om opnieuw onderzoek te doen. 'Als hij ons niet gelooft, moet hij maar vaststellen om hoeveel leerlingen met autisme het gaat.'

Met de invoering van de Wet passend onderwijs krijgen scholen niet meer apart geld voor zorgleerlingen. Regio's krijgen geld van het rijk voor alle leerlingen, de scholen bepalen de verdeling. Bovendien bezuinigt de overheid op het totale bedrag aan subsidie dat naar het onderwijs gaat. De Eindhovense scholen bespreken vandaag welke stappen ze gaan ondernemen om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen.

© Nationale Zorggids