Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Kinderombudsman Marc Dullaert gaat onderzoek doen naar gevallen waarbij leerlingen noodgedwongen thuiszitten omdat scholen hen niet willen aannemen. Het gaat om zogenoemde zorgleerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Dullaert heeft in de afgelopen maanden 25 serieuze meldingen ontvangen waarbij kinderen om hun zorgbehoefte door scholen geweigerd werden. Dit meldt de Telegraaf.

“Ik maak me lichtelijk zorgen”, zegt Dullaert. “Vooral door de grote regionale verschillen die ik zie. Het roept de vraag op of dit komt door de overgangssituatie of doordat passend onderwijs niet de oplossing is voor het thuiszittersprobleem”.

Vanaf 1 augustus 2014 is het nieuwe onderwijsstelsel Passend onderwijs van kracht. Volgens deze nieuwe regels moeten ook kinderen met een beperking, chronische ziekte of gedragsproblemen zoveel mogelijk een plek krijgen in het reguliere onderwijs. De school waar ouders hun kind aanmelden moet ervoor zorgen dat de leerling een geschikte plek krijgt, zo niet op de eigen school dan op een alternatieve school in het samenwerkingsverband. Het nieuwe stelsel zou ervoor moeten zorgen dat kinderen niet meer buiten de boot vallen. Uit de meldingen die bij de Kinderombudsman binnenkomen, blijkt dit dus nog wel te gebeuren.

© Nationale Zorggids