Normal_vader_dochter_kind_papa_familie_gezin

Vaders spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. Zij spreken namelijk vaak op een volwassen manier tegen hun kinderen. Op die manier wordt de overgang naar de buitenwereld toe makkelijker voor het kind. Dat blijkt uit een onderzoek van de Washington State University, meldt Vakblad Vroeg.

De onderzoekers bestudeerden sociale interacties bij klassiek samengestelde gezinnen, dus waar het kind bij de ouders woont. Met behulp van opnameapparatuur en spraakherkenning konden de onderzoekers uitmaken wie er aan het woord was en op welke manier er tegen het kind werd gesproken.

Uit het onderzoek blijkt, zoals ook al in eerdere studies is bevestigd, dat moeders vooral met hoge stem en wisselende intonatie spraken tegen hun kinderen. Dat doen moeders om de emotionele band te versterken. Vaders, die dus meer volwassen tegen hun kind praten, doen dat omdat ze instaan voor de spraaklink naar de buitenwereld toe. Zo wordt het kind meer vertrouwd met andere spraakvormen.

© Nationale Zorggids