Normal_onderwijs_leren_school_leerling_leraar

Kinderen met ADHD of autisme hebben het moeilijk op reguliere middelbare scholen. Zo lopen ze vast door de wisseling van lokalen, drukke schoolgangen en elk lesuur een andere docent voor de klas. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving, is het voor scholen in het reguliere onderwijs sinds 1 augustus 2014 verplicht om deze leerlingen een goede onderwijsplek te bieden. De insteek is: als het kan, dan meedraaien in het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor de kinderen die daar het beste op hun plek zijn. Deze regeling zou de kosten moeten drukken.

Veel middelbare scholen zouden moeite hebben om de juiste zorg voor de leerlingen te regelen. Vooral in het eerste jaar van de middelbare school, wanneer de leerlingen net van de basisschool komen, zou het lastig zijn. “In september en oktober gaat het nog wel. Maar dan wordt het november en denkt de school: goh, deze leerling heeft toch extra ondersteuning nodig. Maar dat kan die school dan niet meteen bieden”, zegt Karin Loggen, directeur van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs aan de Hogeschool Leiden, constateert dat het onderwijs voor zorgleerlingen op de meeste middelbare scholen nog in de kinderschoenen staat. Dit zou onder meer komen doordat een docent maar één les met de betreffende leerling heeft. Op de basisschool is er veel meer aandacht voor zorgleerlingen, omdat de juf of meester dan de hele dag met de betreffende kinderen te maken heeft. Het speciale onderwijs zou juist voor deze leerlingen beter zijn, omdat daar de klassen kleiner zijn en docenten zorgen voor zoveel mogelijk rust en regelmaat. Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het passend onderwijs.

© Nationale Zorggids