Normal_geld_rekenmachine

Nederlandse gemeenten besteden extra geld dat zij ontvangen om kinderen in armoede te ondersteunen niet altijd aan de juiste leeftijdsgroep. Dat blijkt uit een brief die de fractie van GroenLinks stuurde aan staatssecretaris Jetta Klijnsma, die het kindgeld in het leven riep. Dit geld zou bedoeld zijn voor kinderen tot 18 jaar, maar het wordt in meerdere gemeenten doorgeschoven naar 18-plussers. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft een brief gestuurd naar alle gemeenten om voor opheldering te zorgen. “Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de extra middelen specifiek zijn bedoeld voor bestrijding van armoede onder kinderen.” Om te achterhalen of dit ook daadwerkelijk het geval is, gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek doen bij gemeenten en de manier waarop het geld wordt besteed.

Het geld komt bovenop het budget dat gemeenten al ontvangen. Het zou ingezet moeten worden om kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen toch me te laten doen. Pas in 2018 vindt een eerste evaluatie plaats. In 2021 moet blijken of het geld ook alle kinderen in armoede heeft bereikt.

Door: Redactie Nationale Zorggids